Mediation,
samen naar een oplossing!

Mediation uitgelegd

Wat is mediation?

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen van het conflict dat u heeft onder begeleiding van een mediator.
Een mediator zorgt ervoor dat u kunt vertellen wat u dwars zit, dat u elkaar weer kunt horen en er samen uitkomt.

Samen naar een oplossing

Of het nu gaat om een conflict met uw buren, partner of familie dan wel een om een zakelijk conflict, een mediator helpt u om er samen weer uit te komen en rust en vertrouwen terug te krijgen.

Sneller en voordeliger

Mediation werkt vaak sneller en is voordeliger dan naar de rechter gaan. Mediation geeft blijvende oplossingen. Belangrijk, want vaak komt u elkaar weer tegen, als ouder, buur, familielid of collega.

Alle partijen winnen

Een mediator is onpartijdig en geeft geen oordeel. In een mediation komt ieders mening aan bod. Mediation is een win-win-situatie voor beide partijen, in plaats van dat de ene partij wint en de andere partij verliest.

Hanneke Ockhuysen – Meester in Mediation

Samen naar een oplossing

Hanneke Ockhuysen
mediation

Ik stel me graag aan u voor. Mijn naam is Hanneke Ockhuysen. Ik woon en werk in Arnhem en omgeving. Na een lange loopbaan in het fiscale en notariële recht ben ik overgestapt naar mediation. Wat mediation is, leest u hierboven en waarmee ik u kan helpen, staat hieronder beschreven. Onder de naam Hanneke Ockhuysen – Meester in Mediation help ik u uw conflict op te lossen of, beter nog, een mogelijk conflict te voorkomen. Wilt u meer weten over mediation? Klik dan hier en wilt u meer weten over mij? Klik dan hier.

Waarmee kan ik u helpen?

Wanneer kan voor mediation gekozen worden?

Bedrijfsopvolging

Wanneer u uw bedrijf wilt overdragen, al dan niet binnen de eigen familie, kan dat tot verschil van inzicht leiden over bijvoorbeeld de juiste opvolger of over de manier van bedrijfsvoering. De bedrijfsopvolging kan dan in een conflict verzanden. Om met uw opvolger tot werkbare oplossingen te komen, kunt u voor mediation kiezen. Ook kunt u onder mijn leiding een familiegesprek houden om een toekomstig conflict voor te zijn.

.

Belastingen

Bent u het niet eens met de berekening van uw belasting, toeslag of invoerrechten?

Vaak is dat op te lossen via de formele weg van bezwaar en beroep. De meningen van partijen worden dan vergeleken met wat de wet zegt. En daar komt een antwoord uit.

Maar soms gaat het niet alleen om de uitleg van de wet. U vindt bijvoorbeeld dat de belastingdienst niet netjes heeft gehandeld bij een controle of onderzoek.
U kunt ook het gevoel hebben dat er niet goed naar u  geluisterd is bij de behandeling van uw bezwaar. Dan is mediation bij uitstek geschikt om dit probleem op te lossen.

Burenruzie

Een burenruzie begint vaak met een kleine ergernis. Als de ergernissen zich opstapelen en de communicatie verslechtert, zal dit veel invloed hebben op uw woongenot. In het ergste geval zult u zich genoodzaakt voelen te verhuizen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Met mediation kan dit voorkomen worden.

Relatieconflict / (Echt)scheiding

Wanneer u gaat samenwonen of trouwen, verwacht u niet uit elkaar te gaan. Toch lijkt dat nu onafwendbaar. Er komt dan veel op u af. Afspraken maken gaat moeilijk omdat u niet goed meer met elkaar kunt praten. De mediator begeleidt de gesprekken, houdt het overzicht en zorgt ervoor dat u samen goede afspraken maakt. Zorgt ook voor een beter begrip tussen u beiden. Dat is niet alleen voor u prettig maar ook voor eventuele kinderen en de mensen om u heen.
Bij minderjarige kinderen kan ook meteen een ouderschapsplan worden opgesteld.

Familieproblemen

De meeste families kennen wel problemen. Oud zeer verstoort de communicatie en een misverstand kan zo tot een conflict leiden. Vaak zijn het complexe conflicten met meestal meer dan twee partijen: ouders en kinderen, broers en zussen, ooms en tantes. Doordat er steeds meer samengestelde gezinnen zijn, wordt het alleen maar ingewikkelder. De vuile was wordt ook niet snel bij de rechter buiten gehangen. Daarom is mediation een goede oplossing.
Mediation bij familieproblemen kan gaan over:

  • ouders die verzorging nodig hebben;
  • scheve verhoudingen tussen (klein)kinderen;
  • onderling geleend geld dat niet terugbetaald is;
  • conflicten binnen het familiebedrijf;
  • verdeling van de nalatenschap.

Wellicht is een familiegesprek onder mijn leiding al voldoende om de lucht te klaren.

Huurconflict

Tussen huurder en verhuurder kunnen allerlei problemen ontstaan. Denk aan het onderhoud van de woning of het bedrijfspand, geschillen over de inhoud van de huurovereenkomst of de hoogte van de huur. Met mediation kunt u een gang naar de rechter voorkomen en samen naar een oplossing zoeken.

Koop en Verkoop

Aan- of verkopen gaan niet altijd vlekkeloos. Er kan tussen koper en verkoper nog wel eens een conflict ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een woning. Bij de overdracht of kort daarna blijkt de woning gebreken te hebben die u niet had verwacht. De oplevering van een nieuwbouwwoning valt behoorlijk tegen. Met mediation kunt u een gang naar de rechter voorkomen en samen naar een oplossing zoeken.

Nalatenschap

Bij het afwikkelen of het verdelen van een erfenis spelen emoties een grote rol. Door het overlijden van een dierbare, of het naderen daarvan, kunnen familieverhoudingen op hun kop gezet worden. Verdriet, rouw, oud zeer. Er moet dan veel geregeld worden: de uitvaart, de afwikkeling van de erfenis en allerlei praktische, financiële en juridische zaken. Dit kan de familie dichter bij elkaar brengen maar het is vaak ook een bron van conflicten.
Als de spanningen hoog oplopen en de erfgenamen er niet meer zelf uitkomen, kan een mediator uitkomst bieden.
Als oud-notaris beheers ik het erfrecht, kan ik ingewikkelde testamenten lezen en heb ik veel ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen en de emoties die daarbij een rol spelen.
Denk ook aan het voorkomen van conflicten. Het kan verstandig zijn om vóór het overlijden onder mijn begeleiding samen in gesprek te gaan om te zorgen dat er straks geen problemen ontstaan. Zeker bij bedrijfsopvolging of bij samengestelde gezinnen kan dit zeer verhelderend werken voor de betrokkenen.
Mediation kan voorkomen dat de familie uit elkaar valt.

Ouderschapsplannen

Als u en uw partner uit elkaar gaan en u heeft minderjarige kinderen, moet een ouderschapsplan worden opgesteld. Dit moet ook als u niet getrouwd bent. In dit ouderschapsplan worden allerlei praktische zaken geregeld over de kinderen en de omgang met hen. Denk hierbij aan: wanneer zijn de kinderen bij de een of bij de ander, de verdeling van de vakanties, de feestdagen, verjaardagen, schoolavonden en oudergesprekken. Met behulp van een mediator kunt u zo’n ouderschapsplan opstellen. U voorkomt daarmee onnodige irritaties.

Vereniging Van Eigenaren

Of u nu lid bent van een kleine of een grote Vereniging van Eigenaren (VvE), het kan iedereen overkomen: ineens is er gedoe. Het kan gaan over een verbouwing, het onderhoud, de maandelijkse bijdrage of ergernissen over de mede-bewoners. De goede sfeer is verdwenen en dat is jammer. Mediation kan helpen om er uit te komen en om de onderlinge relatie weer te verbeteren. U moet immers verder met elkaar!

Zakelijke geschillen

Als ondernemer zult u ongetwijfeld wel eens een geschil hebben gehad. Over de uitvoering van het werk door een zzp-er, een factuur waar u het niet mee eens bent, een klant die niet wil betalen, etc. Als u naar de rechter stapt, wordt de verhouding met de andere partij er niet beter op. Vaak wilt u toch wel weer zaken doen met deze partij.
Met mediation lost u samen het geschil op en u verbetert de verstoorde verhoudingen. U kunt weer verder met elkaar!

Wilt u een probleem oplossen met mediation?