Disclaimer

Hanneke Ockhuysen – Meester in Mediation

Copyright
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van ockhuysenmediation.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen etc.) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hanneke Ockhuysen – meester in mediation is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken. Ook kan deze website gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en andere wet- of regelgeving van derden en deze zijn daarom op dezelfde wijze beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid
ockhuysenmediation.nl is zorgvuldig ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website zijn het risico van de bezoeker. Claims ten aanzien van schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Hanneke Ockhuysen – Meester in Mediation is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan ontstaan door bezoek aan- en gebruik van deze website.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Hanneke Ockhuysen – Meester in Mediation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Indien u nog vragen heeft, neem dan met mij contact op via info@ockhuysenmediation.nl of ga naar contact.

Wilt u een probleem oplossen met mediation?