FAQ

Veelgestelde vragen

vind het antwoord op uw vraag
door op de  +  te klikken

Letterlijk vertaald betekent mediation ‘bemiddeling’. Een mediator (onafhankelijke, neutrale conflictbemiddelaar) staat tussen de partijen en probeert de partijen bij elkaar te brengen om zélf tot een gezamenlijke oplossing van het geschil te komen. De mediator legt partijen geen beslissing op: partijen houden de regie over de oplossing in eigen hand.

Mediation is mijn hoofdberoep. Ik doe het niet erbij’ zoals de meeste mediators. Zo kan ik mijn volle aandacht wijden aan mediation.
Als oud-notaris ben ik gepokt en gemazeld in de familiepraktijk, de ondernemerswereld en de onroerend goedpraktijk. Conflicten op deze terreinen zijn mij dan ook niet vreemd. Ik ben gewend om tussen partijen in te staan. De onafhankelijkheid en neutraliteit, basisvoorwaarden voor een mediator, zitten mij in de genen.
Ik ben pragmatisch, luister goed en vraag door op wat belangrijk is zodat we snel tot de kern kunnen komen. Ten slotte sta ik ingeschreven in het register van de MfN.
Het belangrijkste is natuurlijk dat u vertrouwen in mij heeft. U bent dan ook van harte welkom voor een gezamenlijk kennismakingsgesprek.

MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Deze federatie waarborgt de kwaliteit van de mediators die staan ingeschreven in het register van de MfN. Een registermediator moet werken volgens bepaalde reglementen en is onderworpen aan gedragsregels. Als de mediator hiermee in strijd handelt, kan een klacht worden ingediend bij de Tuchtcommissie.
Voordat een mediator kan worden ingeschreven in het register moet een erkende opleiding zijn afgerond met een theorie- en praktijkexamen. Jaarlijkse bijscholing is verplicht en de mediator moet een bepaald aantal mediations per jaar doen.
Zie voor meer informatie: MfNregister.nl

Dat verschilt per situatie. Om toch een indicatie te geven: gemiddeld duurt een mediation ongeveer tussen de zes en tien uur verdeeld over een aantal gesprekken. Vaak is het wenselijk om de gesprekken kort na elkaar te hebben. Het kan ook zijn dat het prettig is dat er enige tijd tussen de gesprekken zit. Zo heeft u de tijd alles rustig te overdenken of zaken uit te zoeken.

Dat is afhankelijk van de tijd die ermee gemoeid is. Gemiddeld duurt een mediation tussen de zes en tien uur, verdeeld over een aantal gesprekken. Daarbij komt de tijd die besteed wordt aan het opstellen van de overeenkomsten, correspondentie en eventuele verslagen.
Het is moeilijk van tevoren in te schatten hoeveel uur aan uw mediation besteed zal worden. Zo zal, wanneer de communicatie nog goed is, de mediation minder tijd in beslag nemen.
Mijn uurtarief is € 125,00. Over dit bedrag is geen btw verschuldigd gelet op de van toepassing zijnde vrijstelling.
Doorgaans worden de kosten tussen de partijen gelijk verdeeld, maar onderling kunt u tot een andere verdeling komen.
Let wel: in de praktijk is het al gauw goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter.

Als er spanning of een conflict is tussen u en iemand anders (collega, echtgenoot, compagnon, zakenpartner, buurman etc.) en er samen niet meer uitkomt.
U zoekt beiden naar een oplossing omdat u in de toekomst nog met elkaar te maken heeft. Ook kan het zijn dat u in gezamenlijk overleg uw relatie wilt beëindigen.
Wacht niet tot de standpunten verhard zijn. Het kost dan meer tijd om tot een oplossing te komen.

Niet ieder conflict is geschikt voor mediation. Soms is een principiële uitspraak van de rechter gewenst. En ook niet iedere partij is geschikt voor mediation. Als u uw gelijk bevestigd wilt zien, is mediation niet de goede manier.
Of uw situatie geschikt is voor mediation kunnen we bespreken in het eerste (vrijblijvende) telefonische gesprek.

Het kan zijn dat mediation te zwaar is omdat er (nog) geen conflictsituatie is. Toch kan een gesprek met een onafhankelijke gespreksleider in veel situaties wel degelijk zinvol zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie van een bedrijfsopvolging binnen de familie. Een gesprek met de ouders en de kinderen waarbij de ouders kunnen aangeven waarom zij een bepaald kind als de juiste opvolger zien, kan in de toekomst veel gedoe voorkomen. Soms noemt men dit ook wel ‘mediation light’.

In principe op korte termijn. Na ons eerste (telefonische of schriftelijke) contact maken we zo snel mogelijk een afspraak.

Zorg ervoor dat uw instelling goed is: ga de mediation niet in om te winnen en gelijk te krijgen maar om inzicht te krijgen hoe het zover heeft kunnen komen. Kom uit de vechtstand. Denk na over wat u belangrijk vindt maar ook wat u de ander te bieden heeft.

Vorige

Volgende

Wilt u een probleem oplossen met mediation?